jag brinner för att underlätta sjuksköterskans rådgivningsarbete på telefon.
 

Alla som prövat att ge vårdråd på telefon vet att det är ett arbete som är lika viktigt som svårt. Det är också ett arbete som innebär att vara arbetsplatsens ansikte utåt. Den jag är,  blir lätt vilka vi alla är.

Jag heter Ewa Winneby och är både leg.sjuksköterska och samtalspedagog. Jag har mer än 25 års egen erfarenhet av att ge vårdråd på telefon.
Sedan 2007 handleder, coachar  och utbildar jag rådgivningssjuksköterskor i att ge vårdråd på telefon och sedan 2015 gör jag det i mitt egna företag Winneby Consulting. I mina utbildningar använder jag exempel och autentiska berättelser som sjuksköterskorna kan identifiera sig i. 
På så sätt  förmedlas det komplexa i att ge vårdråd på ett sätt som är lätt att ta till sig.                                                                                                        Samtalsteknik på telefon är ett område som är eftersatt och det är ovanligt att sjuksköterskor jag träffar har fått någon utbildning i ämnet alls. Det är inte rättvist. För att orka långa arbetsdagar i telefon utan att tappa fokus behövs en samtalsteknik en struktur att luta sig mot. Då är det möjligt att  hantera även svåra situationer såsom missnöje, missförstånd eller stark oro utan att tappa bort sin förståelse för vad som berättas.
Min önskan är att alla som ger vårdråd på telefon ska känna hanterbarhet. Kunskap ger säkerhet och goda möten. Det ger kraft. 

Ewa Winneby