Ewa Winneby. winneby@gmail.com Välkommen att höra av dig !

Ewa Winneby 0737890089
winneby@gmail.com

Intervjuteknik i praktiken vid vårdbedömning på telefon
 

Innehåll
Under fortbildningsdagen får du veta hur du tar reda på hur vårdsökande mår; vad du ska lyssna efter, vilka ord du ska använda och vilka frågor som ger den information som du behöver för att göra en säker bedömning. Du får också träna dig i:

- Samtalets struktur
Alla samtal följer någon form av struktur. Denna struktur följer en talordning som handlar om att välkomna patienten till samtal, att lyssna aktivt och att göra en undersökning genom att ställa frågor, att lämna besked och att göra ett avslut som känns tryggt för båda. Att hålla en tydlig struktur i sitt samtal leder till kortare och säkrare vårdbedömning

- Samtalsmetodik
Steg för steg går vi igenom samtalets delar. Du får veta vad du ska göra och hur du gör det

- Fallgropar och svårigheter i samtalet
Ibland möter vi svårigheter i samtalet såsom rädsla, ilska, uppgivenhet. Här får du veta hur du kan göra för att svara upp med ett gott bemötande och vara fortsatt professionell i samtalet.

Sammanfattningsvis

-När rådgivningen är slut ska vårdsökande…

•Känna sig sedd
•Lyssnad på
•Professionellt behandlad
•Veta nästa steg

- Hur får jag fram vad patienten vill?
- Vilka frågor kan jag ställa för att få någon att öppna upp sig?
- Hur hanterar jag de som redan bestämt att de vill träffa ... boka en tid etc.
- Hur avslutar jag ett samtal då motparten bara vill fortsätta att tala?
- Hur kan jag snabbt få fokus på problemet?