I en egen publicerad artikel (Feeling rejected or invited: Experiences of persons seeking care advice at the Swedish Healthcare Direct organization, 2014) fann jag att patienter som inte upplevde sig sedda, respekterade eller bekräftade utifrån sin upplevelse av sjukdom, sökte vård på flera olika vårdnivåer tills de nådde bekräftelse.
Att det förhåller sig så är ett mänskligt lidande för den vårdsökande och ett ekonomiskt problem för vården. Resultatet av min forskningsartikel gör att jag lägger  stor vikt vid problem formulering och samsyn. Jag kallar det för att nå samklang. 

1) Feeling rejected or invited: Experiences of persons seeking care advice at the Swedish Healthcare Direct organization,(E. Winneby, G. Flensner, G. Rudolfsson).  Japan Journal of Nursing Science, ISSN 1742-7924, Vol. 11, nr 2, 87-93 2014
 

Kvinnors upplevelser av medicinsk abort 2004  fick jag ett forskningsbidrag från FoU Västra Götaland och  gjorde en kvalitativ forskningsintervjustudie av 20 kvinnors upplevelser av att själva avbryta sin graviditet med en medicinsk abortmetod. Resultatet av min forskning publicerades  i min bok ”Kvinnors upplevelser av medicinska aborter” boken finns som referenslitteratur på bibliotek i Stockholm, Göteborg och Lund. 
2) Kvinnors upplevelser av medicinska aborter, E. Winneby. Kvinnors upplevelser av medicinsk abort- en kvalitativ intervjustudie. FoU-Enheten rapportserie 2004:8.