"Jag undrar hur jag ska göra med ..."

digitalt eller platsbunden föreLäSNING

Vårdråd på telefon, en inspirationsföreläsning

Ju svårare något är desto mer behöver vi förbereda oss och ha en medveten plan för hur vi ska gå tillväga, en röd tråd. 
I denna inspirationsföreläsning  får du veta hur du  på ett enkelt sätt kan hålla kvar fokus och arbeta mot ett gemensamt mål även i svåra samtal. Arbetssättet gör det enklare att snabbt identifiera patientens problem så att du kan prioritera utefter störst behov samt ge medicinska råd. Resultatet av utbildningen blir kortare samtalstider och nöjdare patienter.

Innehåll:

  •   Att bygga ett samtalsrum på telefon
  •   Att lyssna för att förstå, inte för att svara på en fråga
  •   Vilka frågor leder fram till de svar du behöver för att göra en   medicinsk säker  bedömning på telefon
  •  Vilka ord kan jag använda så att du förstår mitt råd
  • Att bemöta ilska och missnöje professionellt

Storytelling och beprövade metoder

I utbildningen används arbetssättet Storytelling med berättelser som vårdpersonal kan identifiera sig i. Utifrån min mångåriga erfarenheter som utbildare i samtalsmetodik och egen vårdrådgivning applliceras vetenskapligt säkrade metoder och teorier som kan vara till hjälp i liknande samtalssituationer.
 Målet är säkerhet och förståelse. Ett rådgivande samtal i samklang!