Skräddarsy en utbildning till er verksamhet

Hör av dig till mig så finner vi tillsammans ett utbildningsupplägg i ämnet samtal och bemötande som utgår från just era behov och  verklighet .
Med en medveten samtalsteknik underlättas mötet
 UTBILDNINGSDAGAR-ARBETSPLATSTRÄFFAR