Föreläsning + enskild coaching

  •     Introduktion, en inspirationsföreläsning  2 timmar
  •    Enskild samtalshandledning en aktiv timma/sjuksköterska
     


Innehåll

  • Introduktion 2 timmar innehåller genomgång av en enkel samtalsstruktur att hålla sig till. Föreläsningen utgår från de tre delar som måste finnas i varje rådgivande samtal. Att lyssna, att undersöka och ge råd. Här går vi igenom de olika delarna utifrån ”VAD ska jag göra och HUR gör jag det” i praktiken.
  • Enskild coaching innebär att varje sjuksköterska tillsammans med mig lyssnar igenom ett till två skarpa rådgivningssamtal.Vi  reflekterar vi över  samtalet utifrån följande; Vad blev bra, mindre bra, vilka samtalsverktyg var aktuella. Kunde du gjort på något annat sätt? mm. Vi arbetar  utifrån en strukturerad och enkel samtalsmetod  ( LUR) sjuksköterskan får en folder att behålla som ett teoretiskt  ”komihåg”. Vi avslutar coachingen med en personlig plan för fortsatt utveckling. Enskild samtalshandledning är en aktiv timma/sjuksköterska