Du minns säkert då du tog ditt körkort,  bara för att du kunde teorin så innebar det  inte med automatik att du kunde köra bil.  Att teoretiskt lära in en samtalsmetod är viktigt men det betyder inte att vi kan. I detta upplägg  får du hjälp att implementera samtalsteorier  i praktisk  vårdrådgivning. En coaching i att lyckas med just dina samtal.   

Coachande samtalshandledning

 Enskild coaching innebär att varje sjuksköterska tillsammans med mig lyssnar igenom ett till två skarpa rådgivningssamtal.
Vi  reflekterar vi över  samtalet utifrån följande; Vad blev bra, mindre bra, vilka samtalsverktyg var aktuella. Kunde du gjort på något annat sätt? mm. Vi arbetar  utifrån en strukturerad och enkel samtalsmetod  ( LUR) sjuksköterskan får en folder att behålla som ett teoretiskt  ”komihåg”. Vi avslutar coachingen med en personlig plan för fortsatt utveckling. Enskild samtalshandledning är en aktiv timma/sjuksköterska
 

Innehåll:

  • Konsten att höra det som sägs och det som inte sägs
  • Att  ställa  frågor som ger de svar  du  behöver för att göra  en bra bedömning.
  • Att kunna hanterar  svåra situationer och missnöjen. 
  • Att nå samklang – när du vet att jag vet att du vet i rådgivningen. 
  • Att hitta sin personliga samtalsstil.