En verktygslåda för vårdrådgivning på telefon

Stora delar av sjuksköterskans vårdarbete utförs idag på telefon. Trots det  saknar många utbildning i samtalsteknik  och kommunikation på telefon. Då är det svårt att förstå vad som händer då jag missförstår, missförstås eller varför jag får en utskällning när jag bara hunnit  säga mitt namn.  I mina föreläsningar får du veta och träna på; - Vad du ska lyssna efter -  Vilka frågor som leder till de svar du behöver och vilka ord  du kan använda så att du blir förstådd och får följsamhet till lämnade råd.
 

Exempel på svårigheter i vårdbedömningssituationer

-Hur får jag fram vad patienten vill?
- Vilka frågor kan jag ställa för att få någon att öppna upp sig?
- Hur hanterar jag de som redan bestämt att de vill ...
- Hur avslutar jag ett samtal då motparten bara vill fortsätta att tala?
- Hur kan jag snabbt få fokus på problemet?


Ovanstående exempel är några av de situationer som  sjuksköterskorna får hjälp med att lösa på ett säkert och förtroendefullt sätt

LUR är en enkel samtalstruktur att använda vid vårdrådgivning på telefon. LUR är framtagen av rådgivningssköterskor till sjuksköterskor med fokus på patientcentrerad vård och ett användarvänligt arbetsredskap.  
LUR andan är att öka förståelsen för god kommunikation och hänga upp minnet på en enkel struktur

Winneby Consulting

Föreläser - coachar och utvecklar sjuksköterskans arbetsfält    -Att göra vårdbedömning på telefon. Metoder och teorier som har vetenskapligt stöd appliceras på rådgivningssituationer som sjuksköterskor känner igen sig i. Rådgivningssituationerna kommer från min egen mångåriga erfarenhet som rådgivningssjuksköterska, utbildare och coach i samtalsmetodik på telefon. 

Ewa Winneby, leg. Sjuksköterska, samtalspedagog